Studie- och Yrkesvägledare

Du kanske funderar på yrkesval i framtiden? Eller undrar varför skolarbetet går så trögt? 

Det kan handla om att hitta en bättre balans mellan kompisar, fritidsintressen och skola eller om att byta inriktning på studierna.  

Som studie- och yrkesvägledare arbetar jag för att stödja och stärka dig som elev både i skolarbetet och i processen att göra rätt val inför framtida studier och jobb. Förutom vägledning arbetar jag också med information, undervisning, marknadsföring och antagningsarbete, betygsfrågor och regelverk. Jag kan stötta dig i frågor som handlar om

• att motivera dig för skolarbete
• självkännedom (förutsättningar, begränsningar, möjligheter)
• omvärldsuppfattning (utbildningar, yrken, arbetsmarknaden)
• att strukturera din studiesituation och dina framtidsplaner
• förmåga att sätta upp tydliga delmål och mål
• informationshantering

 
För tidsbokning eller frågor är Du välkommen att kontakta mig på jamina.henriksson@sodertornsgymnasium.se