Frånvaroanmälan

Anmälan ska göras före klockan 08.00 varje dag eleven är frånvarande. Går en omyndig elev hem under dagen rapporteras det av vårdnadshavaren.

Frånvaroanmälan görs endast via Adelanet.

Vid frågor kan du kontakta mentor.

SA22, EK23, NA23, SA23: sara.bayat@sodertornsgymnasium.se

NA21 & NA22: rebecka.strombom@sodertornsgymnasium.se

SA21 & SA22: savas.ertas@sodertornsgymnasium.se

Sjukintyg

Om en elev är frånvarande under mer än fem dagar, kräver Södertörns Gymnasium ett sjukintyg. Detta sjukintyg ska skickas till elevens mentor.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Frånvaroanmälan, Steg-för-steg | Elever över 18 år
Frånvaroanmälan, Steg-för-steg | Vårdnadshavare