Sjukanmäla

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig VARJE DAG innan kl. 09.00 under den perioden du är frånvarande. När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

Du som blir sjuk under dagen ska i första hand kontakta dina föräldrar som ringer in till skolan och sjukanmäler.

Elever som är 18 år och äldre kan själva skicka e-post till sin mentor för att sjukanmäla sig.

NA22: maria.lindgren[snabel-a]sodertornsgymnasium.se

SA22: johan.wiman[snabel-a]sodertornsgymnasium.se

NA21: rebecka.strombom[snabel-a]sodertornsgymnasium.se

SA21: savas.ertas[snabel-a]sodertornsgymnasium.se

NA20: konrad.thewalim[snabel-a]sodertornsgymnasium.se

SA20: kian.kashefi[snabel-a]sodertornsgymnasium.se


Frånvaroanmälan görs via telefon för elever som är under 18 år.

Telefon: 0769 20 40 35

Det är viktigt att tala in meddelandet tydligt så att den som lyssnar av hör vilken elev och vilka lektioner det gäller.

Uppge alltid;

– Personnummer

– För- och efternamn

– Klass

– Lektion(er) / Hela dagen

Ofullständigt, otydligt eller svårtolkat meddelande lämnas utan åtgärd.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.