Personal2018-12-20T13:34:24+00:00

SYV och Elevhälsa

Helen Hallericsson
Skolsköterska
E-post: skolskoterska[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0728 60 62 38
Karin Alexandersson
Specialpedagog
E-post: karin.alexandersson[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0728 60 62 38
Monika Ramnesäter
Kurator
E-post: kurator[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0728 60 62 38
Malin Åhlander
Studie- och Yrkesvägledare

E-post: syv[snabel-a]sodertornsgymnasium.se

Linda Hanneberg
Skolpsykolog

E-post: kurator[snabel-a]sodertornsgymnasium.se

Lärare

Adam Sahin
Matematik & Fysik – Förstelärare

E-post: adam.sahin[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0769 20 40 35

Alessandra Losi Gunnarsson
Matematik & Fysik

E-post: alessandra.gunnarsson[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0769 20 40 35

Anders Marnetoft
Svenska/SVA & Religionkunskap
Mentor för NA18 & SA18

E-post: anders.marnetoft[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0769 20 40 35

Annette Larsson
Svenska/SVA & Engelska

E-post: annette.larsson[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0769 20 40 35

David Rylander
Geografi & Samhällskunskap

E-post: david.rylander[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0769 20 40 35

Esra Önge
Biologi & Religion

E-post: esra.onge[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0769 20 40 35

Johan Wiman
Samhälle & Filosofi – Förstelärare
Mentor för NA16 & SA16

E-post: johan.wiman[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0769 20 40 35

Kian Kashefi
Historia & Engelska
Mentor för NA17

E-post: kian.kashefi[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0769 20 40 35

Skolledning

Kontakta rektorn
E-post: rektor[snabel-a]sodertornsgymnasium.se
Tel: 0720 200 749