Lärare

Adam Sahin
Adam Sahin
Legitimerad med behörighet att undervisa i fysik och matematik
Mentor för NA18

adam.sahin@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Alessandra Losi Gunnarsson
Alessandra Losi Gunnarsson
Legitimerad med behörighet att undervisa i fysik och matematik

alessandra.gunnarsson@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Anders Marnetoft
Anders Marnetoft
Legitimerad med behörighet att undervisa i svenska och religion
Mentor för SA18

anders.marnetoft@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

David Steinvall
David Steinvall
Lärare i franska

david.steinvall@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Joaquin Lameiro Tenreiro
Joaquin Lameiro Tenreiro
Legitimerad med behörighet att undervisa i spanska

joaquin.Lameiro@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Johan Wiman
Johan Wiman
Legitimerad med behörighet att undervisa i samhälle och filosofi
Mentor för NA19 & SA19

johan.wiman@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Kevin Ortiz
Kevin Ortiz
Lärare i spanska

kevin.ortiz@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Kian Kashefi
Kian Kashefi
Legitimerad med behörighet att undervisa i engelska och historia
Förstelärare
Mentor för SA20

kian.kashefisodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Rebecka Strömbom
Rebecka Strömbom
Legitimerad med behörighet att undervisa i biologi

rebecka.strombom@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Konrad Thewalim
Konrad Thewalim
Legitimerad med behörighet att undervisa i kemi

konrad.thewalim@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Skolledning

Ismail Dökümcü
Ismail Dökümcü
Rektor

rektor@sodertornsgymnasium.se
0720 200 749

SYV och Elevhälsa

Ann-Mari Paldan
Ann-Mari Paldan
Specialpedagog

ann-mari.paldan@sodertornsgymnasium.se

Busra Kulbay
Stödpedagog

busra.kulbay@sodertornsgymnasium.se

Chalisa Klampaiboon
Chalisa Klampaiboon
Studie- och Yrkesvägledare

syv@sodertornsgymnasium.se
0766 50 11 20

Janet Kofi
Janet Kofi
Skolsköterska

skolskoterska@sodertornsgymnasium.se
0728 60 62 38

Linda Hanneberg
Skolpsykolog
Linda Lilja
Linda Lilja
Kurator

linda.lilja@sodertornsgymnasium.se