Lärare

Adam Sahin
Adam Sahin
Legitimerad med behörighet att undervisa i fysik och matematik

adam.sahin@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Alessandra Losi Gunnarsson
Alessandra Losi Gunnarsson
Legitimerad med behörighet att undervisa i fysik och matematik

alessandra.gunnarsson@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

David Steinvall
David Steinvall
Lärare i franska

david.steinvall@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Håkan Hansson
Håkan Hansson
Legitimerad med behörighet att undervisa i samhälle

hakan.hansson@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Joaquin Lameiro Tenreiro
Joaquin Lameiro Tenreiro
Legitimerad med behörighet att undervisa i spanska

joaquin.Lameiro@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Johan Wiman
Johan Wiman
Legitimerad med behörighet att undervisa i samhälle och filosofi
Mentor för SA22

johan.wiman@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Kian Kashefi
Kian Kashefi
Legitimerad med behörighet att undervisa i engelska och historia
Förstelärare
Mentor för SA20

kian.kashefi@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Konrad Thewalim
Konrad Thewalim
Legitimerad med behörighet att undervisa i kemi
Mentor för NA20

konrad.thewalim@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Maria Lindgren
Maria Lindgren
Legitimerad med behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk
Mentor för NA

maria.lindgren@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Rebecka Strömbom
Rebecka Strömbom
Legitimerad med behörighet att undervisa i biologi
Mentor för NA21

rebecka.strombom@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Savas Ertas
Savas Ertas
Legitimerad med behörighet att undervisa i matematik
Mentor för SA21

savas.ertas@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Skolledning

Ismail Dökümcü
Ismail Dökümcü
Rektor

rektor@sodertornsgymnasium.se
0720 200 749

SYV och Elevhälsa

Ann-Mari Paldan
Ann-Mari Paldan
Specialpedagog

ann-mari.paldan@sodertornsgymnasium.se

Rodan Wettstam
Rodan Wettstam
Studie- och Yrkesvägledare

syv@sodertornsgymnasium.se
0766 50 11 20

Janet Kofi
Janet Kofi
Skolsköterska

skolskoterska@sodertornsgymnasium.se
0762 91 41 33

Botrus Botrus
Botrus Botrus
Kurator

botrus.botrus@sodertornsgymnasium.se