Lärare

Adam Sahin
Adam Sahin
Legitimerad med behörighet att undervisa i fysik och matematik

adam.sahin@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Alessandra Losi Gunnarsson
Alessandra Losi Gunnarsson
Legitimerad med behörighet att undervisa i fysik och matematik

alessandra.gunnarsson@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Joachim Seltman
Joachim Seltman
Lärare i tyska

joachim.seltman@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Joaquin Lameiro Tenreiro
Joaquin Lameiro Tenreiro
Legitimerad med behörighet att undervisa i spanska

joaquin.Lameiro@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Johan Wiman
Johan Wiman
Legitimerad med behörighet att undervisa i samhälle och filosofi

johan.wiman@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Kian Kashefi
Kian Kashefi
Legitimerad med behörighet att undervisa i engelska och historia
Förstelärare

kian.kashefi@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Konrad Thewalim
Konrad Thewalim
Legitimerad med behörighet att undervisa i kemi och geografi

konrad.thewalim@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Mario Cruz
Mario Cruz
Lärare i spanska

mario.cruz@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Olivia Spångberg
Olivia Spångberg
Legitimerad med behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk

olivia.spangberg@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Radhia Fatahallah
Radhia Fatahallah
Lärare i franska

radhia.fatahallah@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Rebecka Strömbom
Rebecka Strömbom
Legitimerad med behörighet att undervisa i biologi
Mentor för NA21

rebecka.strombom@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Sara Bayat
Sara Bayat
Legitimerad med behörighet att undervisa i idrott & hälsa
Mentor för EK23, NA23, SA23 och SA22

sara.bayat@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Savas Ertas
Savas Ertas
Legitimerad med behörighet att undervisa i matematik
Mentor för SA21 och SA22

savas.ertas@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Ulf Wadman
Ulf Wadman
Legitimerad med behörighet att undervisa i ekonomi och samhällskunskap

ulf.wadman@sodertornsgymnasium.se
0769 20 40 35

Skolledning

Ismail Dökümcü
Ismail Dökümcü
Rektor

rektor@sodertornsgymnasium.se
0720 200 749

SYV och Elevhälsa

Birgitta Kimber
Birgitta Kimber
Specialpedagog

birgitta.kimber@sodertornsgymnasium.se

Jamina Henriksson
Jamina Henriksson
Studie- och Yrkesvägledare

jamina.henriksson@sodertornsgymnasium.se

Botrus Botrus
Botrus Botrus
Kurator

botrus.botrus@sodertornsgymnasium.se

Janet Kofi
Janet Kofi
Skolsköterska

skolskoterska@sodertornsgymnasium.se
0760 35 39 70