SG-Elevråd

Södertörn Gymnasiums Elevråd har en kontinuerlig dialog med lärarna och skolledningen vilket är en av grundpelarna till att vår skola blir bättre och bättre varje dag. Elevrådet har aktivt varit med i olika projekt bl.a. hållbarhetsprojektet som anordnades av skolan. Elevkåren har även stora nöjet att styra upp olika aktiviteter där elever ha roligt tillsammans under och efter skoltid.

Trygghets Teamet

Elever från varje klass är aktiva i ”TrygghetsTeamet”, som arbetar med att förebygga mobbning och trakasserier på skolan och att organisera skolans traditioner. Tillsammans med gemensamma möten förs en dialog med elever för att minimera eventuella mobbning i skolan. TrygghetsTeamet är en del av likabehandlingsplanen.