NATURVETENSKAP [NA]

inriktning natur och natur & samhälle

Naturvetenskaps­programmet består till stor del av teoretiska studier i kemi, fysik, matematik och biologi. Därutöver gör du fältstudier, laborationer och genomför experiment. Miljö- och resursfrågor är en viktig del i utbildningen och du kommer att få analysera behov och utveckla nya idéer. Du lär dig också att läsa och skriva om grundläggande naturvetenskap på engelska. Naturvetenskaps­programmet ger dig behörighet till de flesta högskoleutbildningar.

Brinner du för naturvetenskap och matematik och vill förena det med en fördjupad förståelse för samhällsfrågor, kan du välja inriktningen Naturvetenskap och samhälle. Exempel på yrken du kan inrikta dig mot efter utbildningen är läkare, forskare eller ingenjör.
Skolverkets hemsida om naturvetenskapsprogrammet

Poängplan

NA-Natur HT23 | NANAT23