EKONOMIPROGRAMMET [EK]

inriktning ekonomi och juridik

Ekonomiprogrammet är för dig som önskar nå fördjupade kunskaper inom ekonomins olika områden. Under utbildningen studerar du företagsekonomi, marknadsföring, entreprenörskap och juridik samt lära dig hur samhällets resurser används för att tillgodose människors olika behov.
Inriktningen ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger också färdigheter i att starta och driva ett företag.
Inriktningen juridik ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.
Skolverkets hemsida om Ekonomiprogrammet

Poängplan

EK-Ekonomi HT23 | EKEKO23
EK-Juridik HT23 | EKJUR23