Statssekreterare Eva Svedling föreläste om klimatpolitiken

Senast år 2030 ska de svenska utsläppen från inrikestransporter vara minst 70 procent lägre än år 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Världens länder är fast beslutna att arbetare vidare med Parisavtalet trots att USA under Donald Trump vill dra sig ur. Statssekreterare Eva Svedling (mp) från Utrikesdepartementet kunde ge klara besked om klimatpolitiken när hon besökte Gullviva Gymnasium fredagen 2 februari 2018.