Spännande gästföreläsning om den Nya sidenvägen

Tisdag 12 februari hade vi en spännande gästföreläsning med Jiayi Zhou från Stockholms fredsforskningsinstitut, SIPRI. Hon berättade med stora kunskaper om hur Kina investerar i vägar, järnvägar och hamnar för att bygga ihop Asien och Europa. Det gigantiska projektet kallas för den Nya sidenvägen och berör uppemot 70 olika länder.  

Det var första gången vi hade en gästföreläsare som talade på engelska. Det var en utmaning att förstå, men också en bra förberedelse för att en dag kunna gå vidare på högskolan eller universitetet.