Vi deltog i Gymnasiemässan och informerade elever om vår skola.