Diplomaten Jan Palmstierna förläste på FN-dagen

24 oktober firade vi FN-dagen. Diplomaten Jan Palmstierna föreläste om FN, EU och Sveriges utrikespolitik. Han har varit ambassadör i Litauen och Estland. Vi hade workshops och genomgångar om FN. Vi diskuterade de globala målen och FN:s utmaningar. En intensiv och spännande dag!