Den 29 mars hade vi en gästföreläsare som heter David Saleh på besök i skolan. David är verksam forskare vid Karolinska institutet. Han höll en väldigt intressant och inspirerande föreläsning om relationer, integrationsfrågor, kultur och identitet. Efter föreläsningen hade många nya frågor och tankar väckts hos våra elever.

David Saleh (KI) föreläste om ”mellan-2-kulturer”