INTRESSEUNDERSÖKNING

INTRESSEUNDERSÖKNING

Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet

Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet

Södertörns Gymnasium är en fristående Gymnasieskola som ägs av Steg för framtiden AB. Sedan 2009 erbjuder Södertörns Gymnasium utbildning med höglärartäthet. Södertörns Gymnasium ligger i Tullinge och erbjuder två nationella program med följande inriktningar:

  • Naturvetenskapsprogrammet inriktning natur
  • Naturvetenskapsprogrammet inriktning natur och samhälle
  • Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhälle.

Södertörns Gymnasium vill starta ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik samt samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap till hösten 2022, därav görs det en intresseundersökning. Vi behöver nu din hjälp med att fylla i denna enkät.

-Det är endast en intresseundersökning, den är INTE bindande.

-INGA personuppgifter samlas in. ALLA deltagare är HELT anonyma.

Information om program och inriktningar

EK

inriktningen ekonomi

Ekonomiprogrammet inriktningen ekonomi

Ekonomiprogrammet inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

EK

inriktningen juridik

Ekonomiprogrammet inriktningen jurdik

Ekonomiprogrammet inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

SA

inriktning beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammets inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv.

Delta i intresseundersökningen

Delta i intresseundersökningen

Så här arbetar vi!

Hur är det att läsa på NA?

Hur är det att läsa på SA?